Transport Leków

Z apteki do domu, podczas wakacji, w trakcie codziennego użytkowania.

Podczas transportu leków temperatury mogą być różne, a twoje leki mogą stracić swoje właściwości.

Zapamiętaj:

  • podczas upału nie należy pozostawiać leków w samochodzie,
  • podczas podróży leki wymagające przechowywania w lodówce należy transportować w torbie termoizolacyjnej i możliwie jak najszybciej umieścić je z powrotem w temp. 2-8°C,
  •  torba termoizolacyjna nie zastępuje lodówki – leki można w niej przechowywać jedynie przez ograniczony czas i jedynie w sytuacjach wyjątkowych,
  • jeśli chcemy włożyć wkład chłodzący do torby izolacyjnej należy pamiętać, aby lek nie dotykał bezpośrednio wkładu, gdyż nawet chwilowe zmrożenie produktu może obniżyć jego działanie lub wprowadzić nieodwracalne zmiany w postaci leku, umieszczając lek w sąsiedztwie wkładu chłodzącego należy owinąć opakowanie z lekiem w dodatkową warstwę izolującą np. ligninę, ręcznik papierowy,
  • należy pamiętać, aby zawsze przechowywać leki w oryginalnych opakowaniach.
  • Jeśli na czas podróży samodzielnie dzielimy opakowanie zbiorcze (np. chcemy wziąć w podróż jeden blister leku) należy opisać blister, zgodnie ze swoimi potrzebami (np. nazwa leku, dawkowanie, wskazania np. „przeciwbólowy”) oraz dołączyć do blistra ulotkę informacyjną.
  • Nie można określić jednoznacznie jakie warunki i jaki czas narażenia produktu leczniczego na niekorzystne oddziaływania będą miały wpływ na jego jakość.
  • Należy do minimum skrócić czas w jakim lek jest transportowany i przechowywany w warunkach odbiegających od zalecanych. W szczególnych przypadkach również na czas transportu wymagane jest zapewnienie warunków określonych przez producenta leku.