Ważne Informacje

Grypy i preziębienia nie wyleczy antybiotyk

Grypa, podobnie jak przeziębienie, to konsekwencja infekcji o podłożu wirusowym, dlatego nie wyleczy jej żaden antybiotyk. Antybiotyki działają tylko na bakterie. Decyzję o podjęciu leczenia konkretnym antybiotykiem po infekcji wirusowej za każdym razem powinien podjąć lekarz np. gdy stwierdzi powikłania o charakterze bakteryjnym. Nigdy nie należy stosować antybiotyków „na własną rękę”, bez zalecenia lekarza. Jeśli przyjmujesz antybiotyk samowolnie lub niezgodnie z zaleceniami lekarza, terapia może okazać się nieskuteczna. Ty nie przestaniesz być chory, a w Twoim organizmie mogą wyselekcjonować się niewrażliwe na antybiotyk mutanty. Takie bakterie łatwo przenoszą się na inne osoby, potrafią też dzielić się zdobytymi zdolnościami z innymi drobnoustrojami. W ten sposób problem bakterii niewrażliwych na coraz liczniejsze antybiotyki narasta lawinowo. W końcu może się okazać, gdy naprawdę będziesz potrzebował antybiotyku do walki z bakteriami, żaden nie będzie skuteczny.

Przyjmuj je odpowiedzialnie. W wyniku nadużywania i niewłaściwego stosowania antybiotyków bakterie stają się antybiotykooporne.


Różne leki mają różne potrzeby. Dowiedz się jakie.

Część leków można przechowywać poza lodówką jedynie przez ograniczony czas od wyjęcia z lodówki lub od wydania leku z apteki. Przykładem jest ampułkostrzykawka z adrenaliną, którą można przechowywać w temp. 25°C przez 6 miesięcy lub systemy terapeutyczne dopochwowe i niektóre leki wziewne.

Dla części leków występuje ograniczony okres ważności po ich otwarciu (np. krople do oczu, maści i kremy, syropy) lub po przyrządzeniu postaci, np. zawiesiny z antybiotykami.

Insuliny – zapas insuliny należy przechowywać w lodówce. Po umieszczeniu wkładu w penie przez ograniczony czas (28-30 dni) przechowuje się go w temp. pokojowej – warto zapisać datę włożenie wkładu do pena lub datę końcową wykorzystania wkładu. Pen chroni insulinę przed szkodliwym działaniem światła, dlatego po każdej iniekcji należy nałożyć na wstrzykiwacz nasadkę. Przy zmianie wkładu i przed planowaną iniekcją insulinę należy wyjąć z lodówki 1‑2 h wcześniej. Nie wolno podawać insuliny zmienionej wizualnie, wstrząśniętej czy pochodzącej z uszkodzonego wkładu.

Zawiesiny z antybiotykami – zazwyczaj po przygotowaniu przechowuje się przez ograniczony czas (max. 5-14 dni) w temp. 2-8ºC, wyjątkiem są zawiesiny z klarytromycyną, które przechowuje się w temp. pokojowej. Należy pamiętać, aby przygotowując zawiesinę użyć przegotowanej wody o temp. pokojowej.

Szczepionki – obowiązek zachowania temp. 2-8 ºC (tzw. zimny łańcuch dystrybucji) przez cały okres od produkcji do podania pacjentowi. Szczepionkę zakupioną w aptece należy niezwłocznie dostarczyć do gabinetu lekarskiego, lub włożyć do lodówki jeśli szczepienie zaplanowane jest na inny termin. Transport bez torby izolacyjnej może odbywać się tylko gdy temp. powietrza nie przekracza 25ºC oraz gdy transport nie trwa dłużej niż 60 min.

Leków w postaci aerozolu w pojemniku pod ciśnieniem nie powinno się eksponować na bardzo wysoką temperaturę (powyżej 50°C) oraz na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.