Czytaj Ulotki

Czytaj ulotki i etykiety, słuchaj farmaceuty.

Ulotka to ważna część leku. Znajdziesz tam wszystkie informacje dotyczące przechowywania leków. Gdy masz wątpliwości, zapytaj farmaceutę.  Najważniejsze, abyś zapamiętał kilka poniższych rad, które po zastosowaniu pozwolą Ci być w pełni bezpiecznym.

 

  • Podstawowe informacje dotyczące warunków przechowywania konkretnego leku znajdują się w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania (punkt. 5 „Jak przechowywać lek?”).
  • Ponadto, na każdym opakowaniu bezpośrednim – na blistrze, na butelce, na ampułce producent ma obowiązek umieścić numer serii oraz datę ważności. Pamiętaj, nie należy stosować leków po upływie terminu ważności.
  • Warunki przechowywania konkretnego leku nie są przypadkowe. Zostały ustalone przez producenta na podstawie wykonanych badań stabilności. Badania przeprowadza się długoterminowo (np. 2-3 lata) w warunkach zalecanych dla przechowywania produktu leczniczego oraz przez 6 miesięcy w warunkach tzw. „przyspieszonego starzenia” tj. w podwyższonej temperaturze do 40°C i podwyższonej wilgotności 75% RH (w przypadku produktów przechowywanych w temp. pokojowej). Ponadto w uzasadnionych przypadkach przeprowadza się badania stabilności tzw. użytkowej, w ramach której badania jakości leku wykonuje się symulując warunki w jakich lek będzie używany przez pacjenta np. systematyczne w określonym czasie otwieranie opakowania i narażanie produktu na dostęp światła i powietrza.
  • Na podstawie otrzymanych doświadczalnie wyników ustalane są warunki przechowywania i czas w jakim produkt przechowywany w niniejszych warunkach spełnia określone wymagania jakościowe. Oznacza to, że po przekroczeniu ustalonego okresu ważności lek może nie spełniać wymagań jakościowych, przez co może nie zostać zapewnione bezpieczeństwo i skuteczność jego stosowania.